برای همه ما تا حالا پیش آمده است که یک تصویر، پادکست ، موزیک یا ویدئویی را دیده ایم یا شنیده ایم که انگار دقیقا مخاطبش ما هستیم. این پیام…